Saidi reeglid eesti keeles/küsimused/ettepanekud

This forum is for non-Russian-speaking users of our website. You can write here in any language.
Ответить
Michal Isakov
Сообщения: 2136
Зарегистрирован: 28 мар 2009, 12:13
Откуда: Praha
Контактная информация:

Сообщение Michal Isakov » 16 июн 2016, 18:45

Saidi reeglid eesti keeles/küsimused/ettepanekud
====
Тема для эстонских пользователей.

Andrei Vorobjov
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 мар 2009, 12:38

Сообщение Andrei Vorobjov » 17 июл 2016, 00:00

Saidi WWW.TRANSPHOTO.RU reeglid (мitteametlik tõlge)
Правила сайта http://WWW.TRANSPHOTO.RU (неофициальный перевод)

Avaldatud 27.05.2016
Üldsätted
1.1. Interneti-sait «Городской электротранспорт»(Linnade elektritransport) (edaspidi - «TransPhoto», «sait»), asukohaga aadressil http://transphoto.ru, on mitteäriline ja mitteriiklik hariduslik elektrooniline resurss, mis annab interneti kasutajatele, selle said lepingu ja reeglitega nõustunutele, võimalust oma, pealmiselt erinevate maailma linnade erinevate elektri veeremite ja selle infrastruktuuri elementide fotode üleslaadimiseks ning samas kommenteerida ja hinnata üleslaetud fotosid. Saidi kasutajate tegevus ei tohi rikkuda VF ja muude riikide seaduslikke norme, millega on seotud kasutaja poolt avaldatud pildid ning kasutaja ise.
1.2. Saidi peamised eesmärgid on – trammi ja trollibussi veeremi piltide kogumine SRÜ riikidest ja. kogu maailmast nende tänapäevase seisundi kajastamiseks ja nende välimuse muutuste jälgimiseks, veeremi andmebaasi pidamine ning samas inimeste ühendamine, kes on huvitatud linnade elektritranspordist.
1.3. «Kasutaja» (edaspidi ka «külaline», «osaline», «autor», «Teie») - iga isik, kes omab ligipääsu või muul viisil kasutab saidi teenuseid (külalisena või registreeritud kasutajana).
«Administraator» - isik, kel on juurdepääs kogu saidi sisu haldamiseks.
«Kommentaaride moderaator» - isik, kel on õigus jälgida sõnumite sisu kommentaarides piltide all ja foorumil.
«Fotomoderaator» - isik, kes selekteerib saidile laekuvate piltide ja kujutiste avaldamise võimalust.
«Toimetaja» - isik, kellel on õigus ühe või mitme elektrisüsteemi veeremi andmebaasi pidada.
1.4. Lisaks olemasolevale kokkuleppele administraatorite poolt võivad olla rakendatud administraatorite poolt veel täiendavaid lisareegleid, mis reguleerivad saidi poolt pakutud teenuste kasutamise erinevaid aspekte.
1.5. Saidi teenuste kasutaja nõustub selle kokkuleppe kõikide punktidega, ning ka kõikide reeglite punktidega, mis on seotud teenustega, mida kasutaja kasutab sellel saidil. Juhul, kui kasutaja ei nõustu vähemalt ühe antud kokkuleppe punktiga, siis on kasutaja kohustatud saidist loobuma. Kasutaja saidil registreerimise fakt on täielik ja tingimusteta nõustumine antud kokkuleppega. Kokkuleppe ja reeglite mingisuguste punktide mitteteadmine ei vabasta kasutajat vastutusest nende täitmise eest. Kokkuleppe mittetäitmine võib olla mõjuvaks põhjuseks piirata teenuse osutamist saidi poolt, mõnedel juhtudel võib kaasa tuua ka tsiviil- või kriminaalvastutuse vastavalt kehtivatele seadustele.
1.6. Selle saidi kasutamisel kogutakse järgmisi andmeid kasutajatelt: saidil kuvatud kasutajanimi (mis võibolla ei klapi pärisnimega) ja IP-aadressid, kust saadetakse sõnumeid. Registreerimisel, koos nende andmetega, kogutakse täiendavalt ligipääsuparool oma kasutajakontoga koos ning ka e-mail. Kasutaja soovil kogutakse ka teist infot. E-mail ja IP-aadress on kättesaadavad ainult administratsioonile. IP-aadressi võivad näha ka moderaatorid.
1.7. Kasutaja kannab vastutust oma kasutajanime ja parooli säilimise eest, ning ka kõikide toimingute eest mida tehakse saidil selle kasutajanimega või parooliga. Kasutaja kannab täisvastutust kogu informatsiooni, fotode ja muude materjalide (edasi „Materjalid“) eest, mida kasutaja laadib alla, saab kätte, annab edasi või mingil muul viisil teeb avalikuks selle saidi abil.
1.8. Kasutaja nõustub mitte pakkuma avaldamiseks materjale, mis on ebaseaduslikud, kahjulikud, moraalsust solvavad, rikuvad autoriõigusi ning ka materjale, mida kasutajal ei ole õigust teha avalikuks seaduse järgi või on vastuolus muude lepinguliste kokkulepetega, mis on seotud mingisuguse patendiga, kaubamärgiga, kommertssaladusega, autori või muu omandiõigusega ja/või autori ja nendega seotult kolmanda poole õigustega, mille avalikustamine saidil on keelatud antud materjalide autori poolt selgel või ebaselgel viisil, toimiva seadustiku järgi muude kokkulepete alusel.
1.9. Kasutaja ei tohi kasutada saiti ebasobiva reklaami, kommerts või agitatsioonilise iseloomuga informatsiooni edastamisel ja/või üleandmisel.
1.9.1. On keelatud kasutajanimena igasuguste interneti lehekülgede nimetuste kasutamine. Oma sarnase temaatikaga ressurside reklaamimise jaoks on lubatud kasutada jagu „Lingid“ ja/või oma profiili saidil.
1.9.2. Avaldatavatele fotodele on keelatud järgmise info paigutamine:
1.9.2.1. Muude interneti lehekülgede aadressid;
1.9.2.2. Igasuguste juriidiliste isikute sümboolika ja nimetused;
1.9.2.3. Agitatsiooniline või poliitiline teave;
1.9.2.4. Tunnustatud, osaliselt tunnustatud ja tunnustamata riikide sümboolikat (sealhulgas tänapäeval olematu riik);
1.9.2.5. Poliitiliste ja avaliku sektori organisatsioonide sümboolika (sealhulgas ametlikult registreerimata ja nüüd olematute);
1.9.2.6. Igasugused üleskutsed.
1.10. Kasutajal ei ole õigust kuvada, korrata, kopeerida, müüa, edasimüüa, ning ka kasutada kommertseesmärkidel saidi tarkvara osasid ja interfeisi elemente ilma saidi administratsiooni nõusolekuta.
1.11. Saidi administratsioon jätab endale õigust:
1.11.1. Rakendada kõikvõimalikke piiranguid saidi kasutamisel;
1.11.2. Lõpetada kasutaja parooli toimimine ja kustutada igasugused kasutaja andmed saidilt korra rikkumise puhul;
1.11.3. Igal ajal muuta antud kokkulepet ja lisareegleid;
1.11.4. Peatada või piirata saidi teenuste osutamist.
1.12. Saidi administratsioon pakub kasutajale võimalust luua ühte ainukest personaalset kasutajakontot. Juhul, kui kasutaja loob rohkem kui ühe kasutajakonto, siis adminstratsioon jätab endale õigust kustutada kasutaja poolt loodud kasutajakontod ja/või keelduda kasutajale andmast saidi kasutamise võimalust. On keelatud kollektiivsete kasutajakontode loomine. Kasutaja soovil võib olla tema kasutajakonto blokeeritud. Piltide ja kommentaaride kustutamist seega ei toimu. Kasutajakonto taasavamine peale vabatahtliku blokeerimist on võimatu.
1.13. On lubatud kasutada ainult seda saidi infot, mis on olemas kasutaja kasutajakontol või infot, millele mõni teine kasutaja on andnud ligipääsuvõimalust. Ka avalikku informatsiooni, mis on avaldatud saidil või informatsiooni, millele on varem selgelt lubatud ligipääsu saidi administratsiooni poolt.
1.15. Kasutaja poolt iga avalikustatud materjalide kasutamine kommertseesmärkidel on võimalik ainult õigusekandja loa olemasolul.
1.14. Kasutaja, avaldades oma materjale saidil, lubab lisamaksudeta nende edasist kasutamist saidi kasutajatele isiklikkel eesmärkidel, mis ei ole seotud nende avaliku demonstreerimisega ja/või kommertskasu saamisega.
1.16. Saidi teenuseid pakutakse „nii nagu on“. Saidi administratsioon ei kanna vastutust järgmistel juhtudel:
1.16.1. Sait ei vastanud kasutaja eesmärkidele või ootustele;
1.16.2. Otsese või kõrvalise kahju eest, mis on tekkinud kasutajale vigade, mööda laskmiste, tõrgete töös failide üleandmise hetkel, failide kustutamisel, funktsioonide muutmisel, defektide, töö katkestamisel, kasutaja kommunikatsioonide ja/või andmete lubamatu ligipääsu tehniliste tõrkete ajal, kurjategijate tegevuste eest või muudel olukordadel;
1.16.3. Otsese või kõrvalise kahju eest, mis on tekkinud kasutajale fotode ja muude materjalide avaldamisel saidil kasutaja või muude isikute poolt;
1.16.4. Ei kanna vastutust kolmandate isikute avalduste ja käitumise eest saidil;
1.16.5. Kasutaja saidi ja tema teenuste ligipääsu piiramise eest;
1.16.6. Ei kanna vastutust materjalide eest, mis on avaldatud, loodud või asutatud saidil kasutajate poolt.
1.17. Kasutaja kannab vastutust oma kasutajanime ja parooli säilitamise eest ja ka selliste kahjude eest, mis võivad tekkida nende kadumise või lubamatu kasutajakonto kasutamise eest. Soovitame aeg-ajalt vahetada oma parooli. Administratsioon ei kanna vastutust ja ei hüvita kahjusid, mis on tekkinud kasutaja kolmandate isikute poolt loata kasutatud kasutajakonto või parooli eest. Kõik tegevused, mis on teostatud külastaja poolt, kes autoriseeris end oma kasutajanime ja parooliga, vaadatakse läbi selle kasutaja tegevusena. Kasutaja kannab täisvastutust kõikide toimingute eest, mis on teostatud tema nimelt autoriseeritud kasutajana.
1.18. Administratsioon ei kanna vastutust võõrpiltide ja teiste materjalide kasutajate poolt omastamise eest (teiste sõnadega, kui saidi kasutaja laadib võõra kasutaja pilti alla ja nimetab autoriks iseenda) ja ka teiste autoriõiguste rikkumistega seotud juhtumite eest, mis on seotud materjalidaga mida avaldasid saidi kasutajad. Samas saidi administratsioon püüab võimalusel jälgida ja lahendada antud juhtumeid.
1.19. Iga kasutaja võib vaatada ja salvestada (kopeerida) oma arvutisse saidil avaldatud pilte ja teisi materjale. Administratsioon ei kanna mitte mingil juhul vastutust nende saidilt saadud materjalide edasise kasutamise viisi eest.
1.20. Antud reeglid hakkavad kehtima nende avalikustamise hetkest.

2. Graafiliste materjalide valiku ja avaldamise kord
2.1. Fotomoderaatorid teostavad piltide ja muude graafiliste materjalide valikuid ja avaldamist saidi jaoks. Oma otsuste vastuvõtmisel põhinevad fotomoderaatorid administratsiooni poolt paika pandud piltide valiku kriteeriumite alusel. Lõplik otsus piltide avaldamise või tagasilükkamise osas võetakse vastu automaatselt, mitme fotomoderaatori arvamuse alusel.
2.2. Kasutajal ei ole võimalust nõuda seletust üleslaetud või avaldatud foto kustutamise kohta.
2.3. Saates oma pilte saidile paigutamiseks, annate teie tähtajatult üle saidile oma mitteainulaadsed varanduslikud autoriõigused saidile (õigus fotode avaldamiseks või luba andmiseks nende avaldamiseks kõikides formaatides) fotode igale mitteärilisele kasutamisele saidi raamides. Kõik manipulatsioonid piltidega, mis on õiguspäraselt (autori palvel, autori nõusolekuga) avalikustatud saidil, sellised nagu ümberpaigutamine rubriikide vahel, saidilt kustutamine ja teised tegevused, on administratsooni ja administratsiooni poolt volitatud isikute ainulaadne eesõigus. Foto tagasikutsumine saidilt ei ole tervitatav, seetõttu toimub fotode kustutamine ainult mõjuvatel põhjustel.
2.4. Tugeva retuššiga, võtte peaobjektide või stseeni tähtsamate momentide montaažiga (sissekleepimine) fotod on lubatud saidile avalikustamiseks ainult leheküljele «Фотомонтаж» (Fotomontaaž), ning neil piltidel puudub õigus konkursidel osalemiseks. Kui fotol tekivad kahtlused retušši kohta ja autor ei ole esitanud 24 tunni jooksul pildi originaali peale taotluse esitamist administratsiooni poolt, siis paigutatakse kujutis sundkorras üle leheküljele «Фотомонтаж» (Fotomontaaž), ning tema osalemine fotokonkursis tühistatakse.

3. Veeremi andmebaas
3.1. Veeremi andmebaasi pidamist teostatakse redaktorite/toimetajate poolt.
3.2. Redaktoreid/toimetajaid paneb ametisse saidi administratsioon. Taotlused redaktori/toimetaja staatuse saamiseks võetakse vastu taotluste süsteemi „Andmebaas – Taotlus redaktori/toimetaja kohale“ kaudu.
3.3. Redaktori/toimetaja kohustused on:
3.3.1. Oma ametis olles kontrollida olemasolevaid andmeid nende süsteemide järgi, mille järgi teda on redaktoriks/toimetajaks nimetatud, vajaduse korral teha vajalikud parandused ja täiendavaid lisamisi nimekirjadesse;
3.3.2. Fikseerida saidil veeremis tehtud teatud muudatusi antud süsteemides;
3.3.3. Teiste kasutajate poolt teadete kontrollimine veeremi kohta;
3.3.4. Lugeda ja reageerida kasutajate taotlustele.
3.4. Juhul, kui on sisestatud kahtluseta petlikud või ekslikud andmed veeremi kohta, varasemalt sisestatud õigete andmete kustutamisel ja muude toimingute juhul, mis viivad informatiivsuse ja täpsustamise vähendamiseni saidil, siis redaktor/toimetaja võib kaotada oma staatuse. Sel juhul, kui on avastatud jõhkraid rikkumisi, siis redaktor/toimetaja võib kaotada oma õigusi ilma eelneva ettehoiatuseta.
3.5. Saidi administratsioon ei kanna vastutust saidil avaldatud informatsiooni eest veeremi kohta.
3.6. Kui kasutaja sisestab kahtluseta petlikud andmed veeremi kohta „Minu isikliku kabineti kaudu“, siis antud kasutajal võidakse välja lülitada võimalust teha muudatusi andmebaasis.

4. Teksti informatsioon
4.1. Tekstisõnumid, mis asuvad kommentaarides piltide all ja ka foorumil (Edasi „Sõnumid“) on ettenähtud piltide arutlemiseks ja muu info jaoks, mis on avaldatud kasutajate poolt saidil.
4.2. Igas teksti informatsioonis, mida kasutaja avaldab saidil (kommentaarid piltide juurde, sõnumid foorumil, fotode nimetused, informatsioon profiilis ja muu), on keelatud:
4.2.1. Isiklikud ja avalikud solvangud, ükskõik millise saidi kasutaja füüsiliste või vaimsete eripärade arutlemine;
4.2.2. Ütlused, mis selgelt või kaudselt provotseerivad rassilist, rahvuslikku ja/või usulist vaenu ja sallimatust, samuti osutab usulisi, rahvuslikke ja muid tundeid iga saidi kasutaja kohta.
4.2.3. Roppsõnade ja ütluste kasutamine, samas ka sõnu ja sümboleid, mis neid asendavad.
4.3. Iga avaldatud väide on kasutaja isiklik arvamus. On keelatud mingi inimeste grupi (rahvuse) või riigipoolsete sõnumite avaldamine, väljaarvatud juhtumitel kui ütlejal on selleks antud volitused.
4.4. On keelatud avaldada kahtluseta võltsitud informatsiooni eesmärgiga eksitada saidi kasutajad.
4.5. On keelatud saidil avalikult isiklik kirjavahetus. Pidage lugu teiste saidi kasutajate ajast. Isikliku kirjavahetuse jaoks tuleb kasutada privaatsõnumeid või muid sidevõimalusi.
4.6. On keelatud sisutuid ja kasuliku informatsioonita sõnumite avaldamine, kaasarvatud:
4.6.1. Sõnumid sisuga „+1“, „Nõus“, „Selge“ ja muu sarnane.
4.6.2. Sõnumid, mis räägivad kasutaja piltide arvust saidil igasuguste kriteeriumite järgi
4.6.3. Sõnumid, mis sisaldavad informatsiooni kasutaja elukohast, juhtide andmed jne.
4.6.4. Kommentaaride avaldamine, mille sisuks on ainulaadne soov meelitada tähelepanu oma piltidele, kaasarvatud mitteõigustatud kommentaaride kasutamine selle asemel et kasutada lahtrit „märkused“ üleslaadimise ajal.
4.7. Kommentaaride ja foorumi moderaatorite tegevuse arutamine ei ole lubatud. Kommentaaride ja foorumi moderaatorite tegevuse või mittetegevuse edasikaebamine on lubatud ainult e-posti teel: [email protected]
4.8. Saidi piltide ja graafiliste kujutiste materjalide vastuvõtmise korra arutlemine (Sõnumid sisuga „Miks võeti vastu see foto?“, „Miks minu fotot ei ole vastuvõetud?“, „Minu oma samasugust pilti ei võetud vastu...“ ja muu sarnane) kommentaariumites on rangelt keelatud. Kasutajad võivad neile huvitavaid küsimusi selgitada ja arutada antud teemal foorumis.
4.9. Poliitilised ja ideoloogilised arutelud saidil on keelatud. Selliste arutelude aktiivsemad kasutajad või provokaatorid pannakse eluaegsele eelmodereerimisele.
4.10. Sõnumite tekstides on keelatud lingid kõrvaliste saitide lehtedele piiratud juurdepääsuga (näiteks nõuab registreerimist nende vaatamiseks)
4.11. Selleks, et vältida arutelude dubleerimist, soovitame tutvuda eelnevate aruteludega antud teemal, vähemalt – läbi vaadata sama jagu teisi diskussioone ning kasutada otsingumootoreid (Google, Bing). Juhul, kui süstemaatiliselt dubleeritakse arutelusi kasutaja poolt siis ta võib saada karistuse.
4.12. Kasutajad on kohustatud regulaarselt läbi vaatama foorumit administratsiooni uute kuulutuste ja sõnumite osas saidi muudatuste asjus.
4.13. Sõnumite kirjutamiseks tuleb kasutada vene keelt (saidi põhikeel). Juhul, kui kasutaja ei valda vene keelt, siis on lubatud sõnumeid kirjutada inglise keeles. Sõnumid muudes keeltes lubatakse juhul, kui kasutaja ei valda vene ega inglise keelt. Kuna puudub garantii, et enamus saidi kasutajad võiksid aru saada sõnumite sisust, siis seda võib võrrelda omavahelise kirjavahetusega (vaata p.4.5). Samas ei ole äärmiselt tervitatav kasutada transliteratsiooni.
4.14. Vastused soovitame kirjutada samas keeles, mis keeles on kirjutatud algne sõnum, kui sõnumi autor ei ole soovitanud muud keelt.
4.15. Moderaatoritel on õigus kustutada igasugused sõnumid põhjuseid selgitamata.

Punktide 4.1-4.10 rikkumise eest võidakse kasutaja suhtes rakendada trahvina sanktsioone sõnumite eelmodereerimise näol või viia teda üle lugemise režiimi tähtajatult.

5. Reitingud
5.1. Reitingud on loodud kasutajate motiveerimiseks, et nad laadiksid üles kvaliteetseid ja huvitavaid materjale.
5.2. Reitingute abiga võivad saidi kasutajad avaldada oma suhtumist teiste kasutajate poolt avaldatud materjalidele.
5.3. Administratsioon otsustab milliste kriteeriumite ja korra järgi kasutaja saaks osaleda hääletamisel.
5.4. Kategooriliselt on keelatud pandud hinnete arutlemine kommentaarides fotode all ning ka foorumis (väljaarvatud juhtumid, kui see on seotud tehniliste probleemidega saidil).
5.5. On keelatud hääletanud kasutajatest ja nende hinnangutest andmete avaldamine, hääletamiste kohta, mis on kuulutatud suletuks.
5.6. Juhul, kui on avastatud faktid süstemaatilisest alusetutest hinnete panemisest piltidele ja kommentaaridele teatavatele kasutajatele, siis kasutajal võidakse hääletamise võimalust kinni panna.

6. Privaatsõnumid
6.1. Privaatsõnumite mehhanism annab kasutajatele võimalust suhelda omavahel, avaldatud kontaktinfo puudumisel.
6.2. Kasutaja on kohustatud õigeaegselt oma vanu privaatsõnumeid kustutama.
6.3. Spam on keelatud
6.4. Juhul, kui kasutaja kohta tuleb kaebus, et ta oli saatnud spami või mõttetu/solvava privaatsõnumi, siis temale, sõltuvalt olukorrast, lülitakse privaatsõnumite saatmise võimalus välja.

7. Taotluste süsteem (Minu ettepanekud)
7.1. Taotlused on ettenähtud:
-selleks, et kasutaja saaks korrigeerida infot veeremi, foto, linnade ja süsteemide kohta, mis on avaldatud saidil;
-selleks, et kasutaja saaks teavitada administratsiooni tehnilistest ja distsipliini probleemidest saidil;
-selleks, et kasutaja saaks esitada taotlusi oma isiklikke andmete ja staatuse muutmiseks;
7.2. Taotlused on grupeeritud teemade järgi. Taotlust tuleb esitada kooskõlas küsimuse teemaga. Küsimusi, mis ei ole esitatud süsteemis, tuleb arutleda saidi foorumis. Mõttetute taotluste esitamine on keelatud.
7.3. Taotluste kirjutamisel tuleb järgida reeglite punkti 4.2 nõudeid.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotode modereerimise reeglid ja põhimõtted
Avaldatud 19.12.2013

Pilte hinnatakse kahe kriteeriumi järgi:
1.Informatiivne väärtus.
2.Kvaliteet ja ilu.

Iga kriteeriumi järgi on kolm hindamise varianti:
1.Madal tase («–», miinus).
2.Keskmine (baas) tase («•», punkt).
3.Kõrg tase («+», pluss).

Samuti on võimalik erihinnang ilma kriteeriumideta - „Foto ei kuulu avaldamiseks“, mille saavad järgmised fotod:

-Ei sobi saidile oma temaatika tõttu.
-Üleslaaditud autoriõiguste rikkumistega.
-Failidel on ebakorrektne formaat.
-Puudub isegi umbkaudne võtte tegemise kuupäev.
-Fotol on lubamatult madal kvaliteedi tase (isegi „K-“ hinnangu jaoks).

Otsuse vastuvõtmiseks foto kohta on vajalikud kolme fotomoderaatori hääled. Erand – teiste autorite fotod ja loomefotod -“Foto visandid” ja „Kunstigalerii“, neid vaatavad läbi vastavad fotomoderaatorid iseseisvalt. Samuti, kui kaks fotomoderaatorit panid sarnased hinnangud, siis foto avaldatakse kohe (kuna kolmas hääl ei muuda enam midagi).

Fotomoderaatori riistavara näeb välja järgmine:

И / - / / + /
К / - / / + /
Kus «фото не подлежит публикации» on – foto ei kuulu avaldamisele.
Kus «добавить замечание» on – lisada märkus.
Kus «пояснение» on – selgitus.
Nimestik saab tulevikus täiustatud ja täpsustatud.

Lõppskoori arvutamine ja otsuse vastuvõtmine.
Lõppskoor arvutatakse eraldi iga skaala järgi, lõpphinnanguks on hinnang, mille valisid vähemalt kaks fotomoderaatori. Kui kõik kolm fotomoderaatorid panid erinevad hinnangud, siis lõpphinnanguks on „Keskmine“.

Avaldamise või tagasilükkamise otsust võetakse vastu järgmise tabeli järgi:
И+ К+ — avaldamine
И+ К• — avaldamine
И+ К– — tingimisi avaldamine
И• К+ — avaldamine
И• К• — avaldamine
И• К– — tagasilükkamine
И– К+ — avaldamine
И– К• — tagasilükkamine
И– К– — tagasilükkamine

Märkused. Fotomoderaatoril on kohustus määrata vähemalt üks märkus foto juurde, kui vähemalt ühe skaala järgi paneb hinnangu vähem kui „Hea“. Juhul, kui üks ja sama märkus tuleb kahelt fotomoderaatorilt, siis fotot näidatakse autorile päevikus. Vahel juhtub, et kõik kolm moderaatorid tegid erinevad märkused, siis päevikusse ükski märkus ei kuvata. Vastuse saamiseks võite kasutada foorumit.
Tagasilükatud fotode ootele jäämine. Foto võib olla tagasilükatud ja ootele jäänud juhul, kui vähemalt kaks kolmest fotomoderaatorist leiavad, et nende poolt pildilt leitud puudujäägid on võimalik kergesti kõrvaldada, seega, pildi parandamise juhul, võidakse fotot hinnata oluliselt kõrgemalt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veeremi interjööri fotode vastuvõtmise kord


Hinnang informatiivse väärtuse eest

Normatiivne aeg veeremi interjööri pildi avalikustamiseks, juhul, kui puuduvad nähtavad sisukad muutused – 4 aastat. Pildid, kus interjööri võte on tehtud sama rakursiga on analoogse väärtusega (eest ja tagantpoolt, kabiini vahesein, kabiin).

Seega „pluss“/“плюс» informatiivsuse eest pannakse järgmistel juhtudel:
-kui see on interjööri esimene foto antud rakursis;
-kui võrreldes varasemalt tehtud analoogse fotoga on toimunud märkimisväärsed muutused (on muutunud salongi sisu, lisatud/eemaldatud mingisugused elemendid, moderniseeritud juhtimisahel).
-kui eelmise analoogse foto võtte momendist on möödunud 4 aastat ja rohkem (tähendab, kui on olemas foto 2010 aasta juulist, siis uus sama rakursiga ja sisu muutusteta foto võetakse vastu mitte varem, kui 2014 aasta juulis).

Väljaarvatud suure arvu reisijatega salongi ja kabiini pildid, millel ei ole nähtav juhtimisahel (väljarvatud muude juhtimiselementide pildid). Neid ei peeta informatiivseks ning antakse mitte kõrgemat hinnangut, kui „keskmine tase“/“средний уровень».

Kvaliteedi hindamine

Lisaks üldistele tehnilistele kvaliteedikriteeriumitele, interjööri piltide suhtes kehtivad ka järgmised kriteeriumid:
-Salongi pilt peab olema tehtud, kas eest või tagantpoolt (sektsioonid – mitme sektsiooniga veeremile). Salongi/sektsiooni keskelt tehtud pildid saavad tähelepaneku „Võtte objekt ei ole nähtav tervikuna“ /«Объект съёмки не целиком» (väljaarvatud kabiini vaheseina pilt).
-Salongis istuvatega inimestega pildid (samas kabiini pildid koos kabiini sees istuva juhiga) saavad kvaliteedi eest mitte kõrgema hinnangu, kui „keskmine tase“/“средний уровень».
-Seisvate inimestega pildid saavad tähelepaneku „Võõrad esemed või inimesed kaadris“/«Посторонние предметы или люди в кадре» ja kvaliteedi hinnangu „Halb“/“Плохо»(arvestades sellega, et informatiivsuse skaala järgi saavad need mitte kõrgema hinnangu, kui „keskmine tase“/“средний уровень», selliseid pilte ei avalikustata).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veeremi eksterjööri fotode vastuvõtmise kord


Avaldatud 19.12.2013

Informatiivse väärtuse hinnang

Kõrgendatud hinnang („И+») pannakse järgmistel juhtudel:

-Võrreldes eelnevate veeremi piltidega on muutunud pardanumber, mudeli tähis, veerem oli üleantud teise depoosse/parki või linna.
-Puuduvad veeremi pildid (puuduvad kõik rakursid) intervallis aasta eest eelmise võtte kuupäevast.
-Veeremi pildid antud küljest puuduvad intervallis 2 aasta eest eelmise võtte kuupäevast.
-Pildil on kuvatud ebatavalised ja/või haruldased sündmused: erakordsed juhtumid, kohale toomine, uue või ebatavalise veeremi katsetamine või transportimine, harvad marsruutide muutused, veerem on ebatavalises kohas enda jaoks ja teised sellised erilised asjaolud.

Madalam hinnang („И-») pannakse järgmistel juhtudel:

-Neli kuud ennem või hiljem võtte kuupäevast mil oli juba tehtud foto veeremi sama küljest, seega välised muutused ei ole toimunud ning samas uus foto ei näita veeremit paremini, kui juba olemasolev foto.
-See on tavasündmuse foto (liiklusõnnetus kõrvalise transpordiga, milles veerem ei ole saanud märkimisväärset kahju, katkised vooluvõtjad, liinilt remonti minek ja muu sarnane), millel veerem ei ole peamine võtte objekt. Õnnetuse fakt iseenesest ei anna eeldusi pildi avaldamiseks, pilt vaadatakse läbi tavajärjekorras.

Kõikidel muudel juhtudel pannakse baashinnang «И•».

Märkused:

-Veeremi värvingu ning samas koosseisu muutus mõjub hinnangule ainult juhul, mil pakutava ja olemasoleva pildi vahel on möödunud vähem kui 4 kuud. Siis „И-“ asemel pannakse «И•». Kõikidel teistel juhtudel ei sõltu hinnang veeremi värvingust.
-Juhul, kui pilt on tehtud organiseeritud üritustel (ühissõidud, paraadid ja muu sarnane) siis hinnangut «И-» ei panda, minimaalne hinnang antud juhul on - «И•». Kriteeriumid «И+» hinnangu jaoks ei muutu.

Kvaliteedi hindamine

Lisaks üldistele tehnilistele hindamiskriteeriumitele, veeremist väljaspoolt tehtud fotodele kehtivad järgmised kriteeriumid:

-Pildid, mis on tehtud liiga laia võtte nurgaga (lühike fookuskaugus, väljaarvatud juhtudel, kus see on soodustatud kitsendatud tingimustega) saavad madalama «К–» hinnangu.
-Avatud ustega veeremi pildid saavad hinnangu mitte kõrgem, kui «К•». Väljaarvatud – pildid parkide/depoode territooriumitelt ning samas öösel tehtud pildid. Veeremi fotod koos avanevatega/sulguvatega ustega saavad madalama «К–» hinnangu.
-Veeremi koosseisude ja lõõtsaga veeremi fotod, mis on tehtud pöördes küljest, mis on pöörde keskpunktile vastupidine, saavad madalama «К–» hinnangu.
-Rongide esimeste vagunite fotod (kaasarvatud trammide koosseisud) eest ning ka viimaste vagunite fotod tagant, millel rong (tramm) ei ole nähtav tervikuna, saavad madalama «К–» hinnangu.
-Fotod, mis on tehtud 10 aastat tagasi ja avaldamise kuupäevast varem, saavad kvaliteedi ühe astme võrra kõrgema hinnagu (madalama hinnangu «К–» asemel saavad «К•»hinnangu, keskmise hinnangu asemel saavad kõrgendatud hinnangu «К+»)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avaldatud 07.12.2015

1. Pildistamiskoht

1.1. Antud lahter teatab kohast, kus asus veerem võtte hetkel.
Näiteks , salong – see ei ole võtte koht, kuna veerem ei saa asuda oma salongis
1.2. Mida täpselt tuleb märkida antud lahtris:
Конечный пункт/Lõpppunkt – kui veerem asub seal.
Lõpppunkti all mõeldakse kohta, kus veerem võib sooritada pöörde tagasisuunas (ei ole kohustuslik sama marsruudi jaoks).

On olemas kahte sorti lõpppunkti:
-К/ст ehk Lõppjaam – koht kus veerem võib sooritada pöörde tagasisuunas ning kus võtte ajal asub toimiv dispetseri punkt.
-Кольцо ehk Ring - koht kus veerem võib sooritada pöörde tagasisuunas ning kus võtte ajal ei ole toimivat dispetseri punkti.

Pöörame teie tähelepanu sellele, et lühend «К/ст» tuleb kirjutada täpselt nagu siin on määratud: «ст» väikeste tähtedega ilma punktita lõpus.

Näidised:
– К/ст "Mustamäe"
– К/ст "Tondi"
– Кольцо "Ülemiste jaam"

Lisaks eelnimetatud tähistele on lubatud kasutada ka kohalikud lõpppunktide tähised, mis on tavaks võtte linnas (Minsk — Д/П, Р/К, Tula — Л/ст, Tallinn - D/P)

Tänav (prospekt, põiktänav) – kui veerem asub väljaspool lõpppunkti.

Juhul, kui veerem keerab võtte hetkel ühelt tänavalt teisele või asub kahe tänava ristmikul, siis võib märkida nende kahe tänava nimetusi kasutades «/» (murd). Sel juhul tuleb esimesena märkida tänavat kust liikuv veerem tuleb, teisena aga tänavat kuhu ta liigub. Tühikud enne ja pärast murdu on kohustuslikud. Kui veerem ületab ristmiku otsesuunas, siis ületatava tänava nimetust ei ole vaja märkida kuna veerem ei liigu sellel tänaval.

Näidised:
-Mahtra tänav
-Põhja puiestee
-Narva maantee / Maneeži tänav

Asukoha nimetust (rajoon, objekt) – kui on võimatu tuvastada tänavat ühemõtteliselt või teda ei ole üldse olemas.
Asukoha nimetuseks võib olla veeremist lähim vahepealne peatus kuid kõikidel muudel juhtudel vahepealsete peatuste nimetusi ei tasu märkida.

Jaama nimetus – ainult kiirtrammi, metroo, monorelssi ja m.s. piltidele.
Enne nimetust peab olema ainult sõna «станция» ehk jaam, traspordiliigi tüübi määramine ei ole vajalik.

Näidised:

 - Станция "Мамаев Курган"
 - Станция "Freeman St"

Salongide, tehase siltide ja muude veeremi üksikosade piltidele võttekoha määramine ei ole vajalik.
Kui ülaltoodud viisidega on võimatu määrata võtte asukoht, siis antud lahter tuleb jätta tühjaks.

1.3. Võtte asukoha nimetus peab algama suurest tähest. Asukoha nimetuse lõppu punkti ei panda.
1.4. Võtte asukoha nimetus peab olema võimalikult lühike, kuid ei ole lubatud sõnade lühendid.
Sõnad «улица»(tänav), «переулок»(põik), «платформа»(platvorm), «большая»(suur), «железнодорожный»(raudtee) ja m.s. tuleb määrata täismahus.

Näidised:
– Железнодорожный вокзал / Raudteejaam
– Платформа Дачная / Paide platvorm
– Малый Волжский проспект / Väike-Ameerika tänav
– Заельцовское троллейбусное депо / Paldiski maantee trollidepoo
– Трамвайный парк № 1 / Trammipark № 1

1.5. Lõpppunktide ja metroojaamade nimetused tuleb tähistada jutumärkidega ning raudtee platvormide ja peatuste nimetused – ilma jutumärkideta. On lubatud kasutada ainult ülemise jutumärgi sümbolit - ("). Kõikide teiste sümbolite kasutamine on keelatud.
1.6. Võtte asukoht peab olema määratud võtte riigi keeles. Väljaarvatud: Valgevene, Kasahstan, Läti, Moldova, Ukraina, Usbekistan – redaktori/toimetaja soovil on võimalik vene keele või mõlema variandi kasutamine. Kakskeelsed asukoha nimetused fotode üleslaadimisel ei ole lubatud.

2.Marsruut

2.1. Antud lahter teatab marsruudi numbrist, millel veerem liigub võtte hetkel.
2.2. Kui veerem ei liigu marsruudi järgi (proovisõit, tehnilised sõidud, õppesõidud ja m.s.) või asub pausil depoos/pargis, siis tuleb lahter tühjaks jätta sõltumata sellest, et tablool võib põleda marsruudi number.
«Обкатка»(Proovisõit), «Учебный»(Õppesõit) ja m.s. - need ei ole marsruudi numbrid, seega nende sõnade kasutamine antud lahtris ei ole lubatud! Antud sõnad tuleb kasutada selgituses.

2.3. Lisaks punktis 2.2 määratud olukordadele, peab antud lahter tühjaks jääma ka järgmistele fotodele:

2.3.1. Kui pildil ei ole kuvatud veerem.
2.3.2. Veeremi interjööride (salongid, kabiinid), tehase siltide, varuosade piltidele.
2.3.3. Koosseisude ja metroovagunite piltidele.
2.3.4. Piltidele, kust on võimatu aru saada veeremi marsruudist.

3. Märkused
3.1. Antud lahter on ettenähtud lisainformatsiooni sisestamiseks selle veeremi kohta, mis on kuvatud pildil.
3.2. Kui pildil on kuvatud rongi üks vagunitest, siis tuleb märkuses kindlasti määrata kõik koosseisu vagunid.
«+» kaudu pannakse kirja kõik aktiivsed koosseisud (mitu omavahel seotud vagunid ühe juhiga, mis töötavad liinil), «-» kaudu mitteaktiivsed koosseisud (passiivsed hagised, kaasarvatud pukseerimine).

Näidised:
-CME 3434+3438 (lubatud ka 3434+3438)
-245-246 (antud juhul 245 on mootorvagun ja 246 järelvagun)
-Pukseerimine 112-523

CME – on paljude üksikute süsteem/koosseis. Ebakorrektne on järgmine nimetus «СМЕ 1234-1235», tuleb kasutada «+», mitte miinust.
«+» CME 123+456, kus 123 on mootoriga vagun ja 456 mootoriga vagun
«-» 123-456, kus 123 on mootoriga vagun ja 456 on mootorita järelvagun

3.3. Kui liinivagun ei sõida marsruudi järgi (sealhulgas ka tühireisi), siis peab olema märkuses viide sellele.

Näidised:
–depoosse
–proovisõit
–õppesõit

3.4. Kui foto on tehtud veeremi sees, siis võtte sisu kirjeldust märkuse lahtrisse ei kirjutata. Lisa kommentaarideks ja seletusteks tuleb kasutada lahtrit "Описание" ("Kirjeldus“)

4. Kirjeldus
4.1. Kirjelduse lahter on ettenähtud lisainfo sisestamiseks kujutise kohta, objektidest pildil ning saidi kasutaja muudeks selgitusteks.
4.2. Kirjelduse tekst peab algama suurest tähest. Lõpetatud lausete lõpus peab olema punkt (.). Samas kirjelduse teksti kirjutamisel tuleb hoogsalt jälgida kõike vene keele norme ja reegleid (või muu keele, milles kirjeldus on kirjutatud).
4.3. Kui kirjeldus on kirjutatud muus keeles, kui vene keeles, siis tuleb kirjeldus dubleerida ka vene keelde.
4.4. Piltidel, mille omanik teie ei ole, siis sel juhul peab kirjelduses olema viide autorile ja/või allikale, kust foto pärit on. Autori nimi tuleb paksu šriftiga kujundada (tag ...).
4.5. Kirjelduses on lubatud kirjaridade poolitamised ja lihtsad tagid BBCode. Teksti vormindamisel tuleb arvestada sellega, kuidas ta hakkab välja nägema pärast fotode nimekirjas ja foto täismahus vaatamiseks ettenähtud lehel (eelvaade on nähtav päevikus) .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piltide valikukriteeriumid

Üldnõuded
-Saidile võetakse vastu trammide, trollide, metroode, funikulööride (mitte segi ajada köisteedega), rippteede, kummidel trammide (transloride) fotod, ning ka nende infrastruktuurid.
-Valik teostatakse peamiselt kvaliteedi kriteeriumite järgi.
-Fotod peavad olema selged, ilma selgelt väljendunud mürata, sirge horisondiga, normaalsete heledusastmetega (valitud esmajärjekorras sõiduki valgenduse järgi), kontrastsuse ja küllastuse ning ilma muude defektideta kujutised, filmitud adekvaatse fookusekaugusega.
-Transpordivahend ei tohi olla liiga kaugel kaadri keskelt ja peab tevikuna kaadrisse mahtuma (hoobide, vooluvõtjate ja muude osade lõikamine ei ole lubatud), ei pea olema tõkestatud teiste esemete või inimestega, võimalusel olema puhas.
-Rakursid, kus on nähtav ainult üks transpordivahendi küljedest, võetakse vastu piirangutega.
-Fotode soovitav laius – mitte vähem, kui 1024 pikslit.
-See peab olema Teie tehtud foto või Teil peab olema autori kirjalik nõusolek foto avaldamiseks.
-Väga suured pealdised (copyright) fotodel ei ole tervitatavad, nende olemasolul avalikustamisel võivad esineda tõrked, tagasilükkamine.
-Ülemäära retušeeritud fotod (numbrid, transpordivahendi osad) on keelatud.
-Vanadele või muul viisil kõrgendatud huvile kutsuvatele fotodele võib olla tehtud erand.
-Väljatoodud kriteeriumid on orienteeruva iseloomuga, iga foto vaadatakse läbi individuaalselt, kuigi igaüks kriteeriumist võib-olla tagasilükkamise põhjuseks.
-Lõplik otsus võetakse vastu fotomoderaatorite kollektiivsel otsusel (kolme fotomoderaatori keskmine hinnang kolme kriteeriumi järgi)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kuidas arvutatakse üleslaadimise indeksi
Avaldatud 9.09.2016
Sinu isiklikus kabinetis leheküljel „Informatsioon“ on olemas skaala „Üleslaadimise indeks“.

-Ühe foto heakskiitmine lisandub 0.5 punkti sinu üleslaadimise indeksile juurde.
-Ühe foto tagasilükkamine arvestab maha 2 punkti sinu üleslaadimise indeksist.

Kui üleslaadimise indeks on 30 või vähem punkte – toimib ööpäevane piirang fotode arvule, mida autor võib pakkuda avaldamiseks, indeksiga võrdne (ümardamine vähema poole).

-Tingimisi avaldatud foto ei mõju üleslaadimise indeksile.
-Foto kustutamine ööpäeva jooksul peale avaldamist on kõrvalelükkamisega võrdne, -2.5 punkti (-2 punkti kõrvalelükkamise eest ning 0.5 punti, mida arvestati foto avaldamise eest). Kui foto asus saidil rohkem, kui ööpäev, kustutamine ei mõju üleslaadimise indeksile)
-Ülesvaatamise järgi avaldatud foto (väljaarvatud tingimisi) lisandub 1 punkt (0.5 punkti lisandub kompensatsioonina)
-Otsese avaldamise puhul indeksi muutmine toimub peale foto läbivaatamist (järele jäetav modereerimine)
Esimene pilt - üleslaadimise indeksist ei lahutata punkte maha.
Teine ja kolmas pilt - indeksist lahutatakse maha 1 punkt.
Neljas ja viies pilt - indeksist lahutatakse maha 3 punkti.
Kuues ja järgmised pildid - indeksist lahutatakse maha 7 punkti

Autori keelamisel kõrvale pandud pildi märkuste parandamise korral võetakse indeksist maha 1 punkt.

Indeksi erilised osatähtsused:

1-üleslaadimise indeksi minimaalne osatähtsus. Madalamaks teda ei saa muuta, isegi kui kõik fotod tagasi lükatakse.

10-üleslaadimise indeksi osatähtsus uue kasutaja registreerimisel.

50-maksimaalne osatähtsus, millega toimib ühe päeva jooksul üleslaaditud fotode arvu piirang.

60-indeksi osatähtsus, mis annab autorile otsese avaldamise õigust (järele jäetav modereerimine)

110-üleslaadimise indeksi maksimaalne osatähtsus. Indeks ei kasva sellest osatähtsusest kõrgemale.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehase sildide piltide vastuvõtmine

Transpordivahendi esimese tehase sildi foto loetavatega andmetega – esmajärjekorras on see tehase number ning valmimise kuupäev – saab alati „plussi“ informatiivsuse eest.

Kui saidil on juba olemas foto sarnase tehase sildiga, siis informatiivsuseks pannakse „miinust“. Edasi sõltub kõik foto kvaliteedist. Kui uus foto on olemasolevast kvaliteetsem, siis kvaliteedi järgi pannakse „pluss“, olemasolev foto aga kuulub kustutamisele.Kui foto on ebakvaliteetne ja saab „miinust“ või „keskmist taset“ kvaliteedi järgi, siis foto lükatakse tagasi.

Tehase silte on vaja füüsiliseks kinnituseks ja võrdlemiseks andmebaasis olemasolevate andmetega, et igaüks saaks veenduda selles, et andmed on sisestatud õigesti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Videokataloogi reeglid

AVALDATUD 26.12.2015
1. Saidi videokataloogi võetakse vastu videomaterjale vastava kvaliteediga, mis on otseselt seotud linna elektritranspordi teemadega (veerem, infrastruktuur, ajalugu, muutused, töötajad ja teised sündmused, mis on seotud linna elektritranspordiga).
2. Videokataloogi võetakse vastu lingid videomaterjalidele, mis asuvad järgmistel saitidel: youtube.com, rutube.ru, vimeo.com. Linke teistele videohostingutele antud sait ei toeta. Selle saidi serveril videomaterjalid ei asu.
3. Videomaterjalide väljavalimisega saidi jaoks tegelevad videokataloogi toimetajad. Otsuse vastuvõtmisel juhindub toimetaja antud reeglitega ja saidi reeglite nõudmistega.
4. Videoklippide üleslaadimiseks videokataloogi on esialgu vaja paigutada videoklip ühele videohostingutest, mis on määratud antud Reeglite 2 punktis, seejärel täita üleslaadimise vormi „Lisada videoklipp“ lingi kaudu, mis asub videokataloogi pealehel.
5. Videomaterjale võetakse vastu kõikides maailma keeltes, samas soovitame enne lahtris „Kirjeldus“ lühidalt kirjeldada klippi sisu vene keeles.
6. Kommentaaride ja reitingute suhtes, mis on seotud saidil olevatega materjalidega, kehtivad nõudmised vastavalt saidi reeglite punktide 4 ja 5 järgi.
7. Saidile ei võeta vastu järgmisi videomaterjale:
7.1. Sisaldavad avaldusi, mis on otseselt või kaudselt provotseerivad, rassilised, rahvusliku ja/või usulise vihkamise ning sallimatusega seotud, samuti puudutavad religioosse usuga või teisest rahvusest saidi külastajate tundeid.
7.2. Mis sisaldavad ebatsensuurseid sõnu (roppe sõnu) ja väljundeid.
7.3. Keelatud on täismahulised mängufilmid, seriaalide üksikud seeriad, isegi siis, kui nad on pühendatud elektritranspordi teemale.
7.4 Elektritranspordi fotodest tehtud slaidiesitlus või juhul, kui sarnane esitlus võtab rohkem kui 40% klipi ajast.
7.5. Videoklipid pikkusega vähem kui 1 minut, väjaarvatud harva esinevad, ebatavalised sündmused elektritranspordiga.
7.6. Need videoklipid, mis näitavad ainult veeremi salongi, näitamata ümbritsevat maastikut.
8. Saidil asuva videoklipi kustutamisel videohostingust, kustutakse sellisel juhul ka viide videoklipile videokataloogist.
9. Keelatud on videokataloogi toimetajate tegevuse arutamine, vigadele ja ebatäpsustele tähelepanu pööramine, oma tähelepanekuid/ettepanekuid tuleb teostada ainult taotluste süsteemi kaudu või saidi foorumil, vastavas teemas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muude linkide saidile vastuvõtmise kord TransPhoto linkide kataloogi


1. Kataloogi võetakse vastu ainult otselingid muude saitide pealehtedelt. Ei võeta vastu linke saitide alaosadelt ning nende saitide foorumitelt (väljaarvatud juhtudel, mil foorum on ise eraldi olev sait).
2. Sait, mille linki avaldatakse TransPhoto lehel, peab olema otseselt seotud linnatranspordi temaatikaga.
3. Saidil ei tohiks olla kahjulikke elemente (mis sattusid saidile juhuslikult või meelega). Sait ei tohiks olla ka kahjuliku sisuga saitide mustas nimekirjas, millele orienteeruvad populaarsemad otsingumootorid.
4. Kataloogi võetakse piiranguteta (väljaarvatud eeltoodud punktid) vastu linke, mis viitavad ettevõtete ametlikkele lehekülgedele, mis on otseselt seotud linnade ühistranspordiga (vedajad, tootjad jne.) ning ka lingid mis samuti viitavad avalikke ühingute ametlikkele lehekülgedele, mille tegevus on otseselt seotud linna ühistranspordiga.
5. Muude linkide saidile vastuvõtmise kord (saidid, millele ei kehti ülaltoodud punkt 4):
5.1. Saidi kataloogi ei võeta vastu linke järgmistel juhtudel:
5.1.1. Sait on ebainformatiivne, samuti on täidetud kahtlase sisuga või jälgib kahtlaseid eesmärke.
5.1.2. Enamus saidi materjalidest on kopeeritud muudest allikatest ilma selleks mõjuva põhjuseta.
5.1.3. Sait rikub autoriõigusi ja VF seadusi ning moraalsed ja eetilisi norme.
5.1.4. Saidi kujundus on teostatud ebaprofessionaalselt (inetu disain või selle puudumine, informatsiooni ebamugav vastuvõtlikkus, üldine saidi ebamugav kasutamise viis, reklaami üleliigsus).
5.2. Erandiks punktile 5.1 võivad olla populaarsed saidid ning ka saidid unikaalse ja väärtusliku sisuga. TransPhoto administratsioon teeb eraldi otsuse nende populaarsuse taseme, unikaalsuse ja väärtuste kohta.
6. Kui sait ei vasta enam ülaltoodud nõuetele, siis antud saidi link kustutakse kataloogist.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muuseumi veerem, ausambad ja majapidamisveerem REDAKTORILE/TOIMETAJALE

1. Muuseumi veerem

1.1. Sissekande loomine.

а) Kui redaktori/toimetaja poolt on muuseumi jaoks loodud eraldi ettevõte, siis peab veeremi sissekandes olema nii muuseum nimekirjas, kui ka ettevõte nimekirjas, mis andis ta üle muuseumile.
b) Kui linna andmebaasis ei ole muuseum esitatud eraldi ettevõttena, siis tuleb veeremi juures olevale märkusele märkida veeremi üleandmise kuupäev muuseumile (ajaperiood vähemalt umbes ühe kuu lõikes ).

Mõlemil juhtudel, kui on teada täpne üleandmise kuupäev, siis võib seda märkida veeremi informatsiooni lahtrisse. Sinna märgitakse ka veeremi mahakandmise kuupäev viimasel ettevõttel enne üleandmist muuseumisse.

1.2. Veeremi staatuse tuvastamine.

а) Muuseumi eksponaatidele, mille võib käima panna igal hetkel ilma pikema ettevalmistuseta, tuleb märkida staatust «Действующий»(Töökorras).
b) Eksponaatidele, mis on staatilised ja ei saa enam liikuda oma jõul (väljaarvatud mootorita järelvagunid), tuleb märkida staatust «Не работает»(Ei tööta).
c) Eksponaatidele, mis asuvad restaureerimisel või ootavad seda, tuleb märkida staatust «Не работает»(Ei tööta).
d) Veeremi jaoks, mille muuseum on muretsenud doonorina kasutamiseks (varuosadeks), tuleb märkida staatust «Списан»(Maha kantud). Mahakandmiseks on soovitav märkida kuupäev mil veerem faktiliselt utiliseeriti. Mahakandmise kuupäevaks võib olla ka veeremi muuseumile üleandmise kuupäev.

1.3. Veerem, mille muuseum soetas kolmandate isikute käest või eraattevõtetelt.

а) Muuseumi eksponaatidele, mille muuseum sai kätte peale nende pikaajalist ebasihtotstarbelist kasutamist (kuur, majapidamisveerem jne.) ning ka eraisikute muuseumkogudele, üleandmise kuupäevaks muuseumile peab olema märgitud faktilise kättesaamise kuupäev. Informatsiooni veeremi asukoha ja kasutamise kohta peale mahakandmist ja enne üleandmist muuseumile tuleb märkida lahtrisse «Информация» (Informatsioon).
b) Veeremi jaoks, mille muuseum sai kätte muuseumikogust, mis kuulub ettevõttele (transpordioperaator, teine muuseum jne.), on vajalik ka uue sissekande loomine, mis on seotud selle ettevõttega. Juhul, kui tuleb lisada uut linna, siis palun pöörduge oma palvega foorumisse.

2. .Ausambad.

2.1. Uue sissekande loomine.

Veeremi-ausamba sissekanne peab olema ettevõtte veeremi nimekirjas, mis paigaldas ausamba. Kui ta ei kattu viimase ettevõttega, mis ekspluateeris teda, siis tuleb vormistada üleandmine nende vahel.

2.2. Veeremi staatuse tuvastamine

а) Vastavalt saidil vastuvõetud praktikale, veerem, mis on muutunud statsionaarseks ausambaks, saab mittetöötava (ei tööta) staatuse.
b) Demonteeritud ja utiliseeritud ausambad märgistatakse mahakantuna, mahakandmise kuupäevaks valitakse utiliseerimise aasta.


Mõlemil juhtudel tuleb ausamba paigaldamise kuupäev märkida veeremi informatsiooni lahtrisse. Sinna märgitakse ka veeremi mahakandmise kuupäev enne paigaldamist viimase ettevõtte informatsiooni lahtrisse.

3. Ebaotstarbeline kasutamine

Veeremi ebaotstarbeline kasutamine on iga selline kasutamine, kus ta täitis transpordi mõistes ebaloomulikke funktsioone ning on samas mahakantud ettevõtte inventarist. Selles kategoorias on kuurid, majapidamisveeremid, statsionaarsed kohvikud, poed, ujuvsuvilad ja muu sarnased veeremi kasutamise variandid.

3.1. Sissekande vormistamine.

а) Kui vähemalt ühte veeremi numbrit on enne mahakandmist teada, siis tuleb kasutada sissekannet, mis on seotud selle numbriga. Seega tuleb selgitusse märkida veeremi praegune kasutamise viis.
b) Kui veeremi numbrit ei saa identifitseerida, siis ei ole lubatud järgmise sissekande loomine - «б/н». Pildid tuleb üles laadida sel juhul fotogaleriisse. On lubatud uue eraldi galerii loomine selle veeremi jaoks mille number ei ole tuvastatav.

3.2. Veeremi staatuse tuvastamine

Veerem, mis on müüdud ebaotstarbeliseks kasutamiseks tuleb märgistada mahakantuks.

Ответить